KİT’lere gönderilen bir yazıyla giyim yardımlarının ayni yapılması istendi: Maliye ‘nakit’e karşı

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, aralarında TCDD, BOTAŞ, TMO, Et ve Süt Kurumu’nun da bulunduğu bütün kamu işletmelerine giyim yardımı hakkında yazı gönderdi. Yazı hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na da bilgi verildi. Yazıda, memurlarla imzalanan toplusözleşmede personele giyim yardımının “ayni” olarak verilmesinin öngörüldüğüne dikkat çekildi.

399 sayılı KHK’de da, “işin gerektirdiği araç, gereç ve giyim eşyası, teşebbüs veya bağlı ortaklığın demirbaşı olarak verilebilir. Ancak bu yardımlar hiçbir surette nakdi ödeme şeklinde yapılamaz” dendiğine işaret edilen yazıda, Cumhurbaşkanlığı genelgesinde de yardım karşılığında “çek, kupon veya benzeri ödeme araçlarının kullanılmayacağı ve nakdi bir ödemede bulunulmayacağının” hükme bağlandığı belirtildi.

Yazının sonunda kamu idarecileri şöyle uyarıldı: “Mevzuata aykırı uygulama yapılmasına sebep olduğu tespit edilenlerden usulsüz verilen giyim yardımlarının bedelinin tahsil edilmesi ve haklarında ilgili mevzuat gereğince idari süreçlerin başlatılması söz konusu olabilecektir.”

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ise ulaştırma işkolunda çalışan memurlara 2 yıldır ödenen giyim yardımının artık bir hak olduğunu, bunun bakanlık tarafından engellenmeye çalışılmasının kabul edilemeyeceğini bildirdi ve yasal düzenleme istedi.  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x